Ring ring
Tai Game Cuc Soc
Wapsite Mobile Portal Free
Youtube channel official: MusicVideoVEVO
thơ, ca dao chế 10

Đây là những câu do các bạn cm ad tổng hợp lại , thank!

1.Tiền là giấy , đốt là cháy, tình là bụi phủi là bay, người yêu là rác đẩy là đổ.

2.Học không chơi, đánh rơi tuổi trẻ, chơi không đẻ bán rẻ tinh trùng

3.Học không yêu , yêu đần rồi chết. Yêu không học , không ngóc được lên.

4.Tình là hạt cát , thổi phát là bay. Ok mình chia tay. Cút ngay con mặt loz

5.Yêu làm chi cho đời thêm khổ , sống không yêu còn khó hơn nhiều

6.Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, dù có ra sao cũng chẵng sao

7.Thời xưa vác bút theo thầy ngày nay em lại vác cầy theo trâu

8.Tiền là số 1 em là số 2

9.Nhà sạch thì mát, bát sạch không phải rửa

10.Gái có công thì chồng không đấm

11.Con ơi nhớ lấy lời cha , một năm ăn trộm bằng ba năm làm.

12.Tiền không ăn được , nhưng không có tiền lấy đéo gì mà ăn.

13.Đừng bao giờ đập con gái vs 1 bông hoa , Mà hãy dùng khăn mùi xoa gói thêm cục gạch .


Lên Đầu Trang
Copyright © 2015 Điện Biên Wap
all right reserved

1/1/273