Polaroid
Tai Game Cuc Soc
Wapsite Mobile Portal Free
Youtube channel official: MusicVideoVEVO

7 sự thật hiển nhiên hài hước

1. Bạn không thể bỏ xà phòng vào mắt mình
………………………………………
……………………………………………………
……………………………….
2. Bạn không thể đếm tóc mình
…………………………
……………………………………………………
…………………………………………….
3. Bạn không thể thở bằng lỗ mũi nếu thè lưỡi ra ngoài
………………………………………
……………………………………………………
……………………………….
4. Bạn vừa mới làm điều số 3
………………………………………
……………………………………………………
……………………………….
5. Sau khi làm xong điều số 3, bạn nhận ra hoàn toàn có thể, chỉ có điều bạn giống con chó
……………
……………………………………………………
……………………………………………………
…….
6. Bạn đang cười vì bạn biết bạn mới bị lừa
……………………………………………………
……………………………………………………
………………….
7. Chia sẽ điều này để lừa người khác.

Trang Chủ » Truyện Cười
Lên Đầu Trang
Copyright © 2015 Điện Biên Wap
all right reserved

1/1/161